Difference between revisions of "Proteus Serial Numbers 0 to 200"

From GG Wiki
Jump to: navigation, search
(Replaced "e-smokeguru" by "ESG")
m (Added: 0001, 0013)
Line 21: Line 21:
  
 
<br>  
 
<br>  
<center>'''''Serial Numbers from 0 to 200'''''</center>
 
 
----
 
----
 
<br>  
 
<br>  
 
+
{| class="wikitable"; style="color:black; background-color:white;" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" align="left"
{| width="600" border="1" align="left"
+
! colspan="5" valign="middle" align="center" bgcolor="#D2B48C" | Serial Numbers from 0000 to 0200
 
|-
 
|-
! scope="col" | Serial  
+
! Serial #:
! scope="col" | Name  
+
! Name or Nickname:
! scope="col" | Location
+
! Location:
! scope="col" | Comments
+
! Additional Info:
! scope="col" | Vendor
+
! Seller & Order #:
 
|-
 
|-
| 0
+
| 0001
| CoV GG Museum
+
| Hernan Sabai<br>
|  
+
| Barcelona - Spain<br>
|  
+
| -<br>
| CoV
+
| The GG Store<br>
 
|-
 
|-
| 1
+
| 0013
| EsxPaul
+
| silverrocks<br>
|
+
| USA<br>
|
+
| -<br>
| UK
+
| Future Mod Shop<br>
|-
+
| 2
+
| trovatur
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 3
+
| Huffelpuff
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 4
+
| Kami
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 5
+
| Bigbuyer
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 6
+
| ChrisEU
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 7
+
| clubmaster
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 8
+
| Major
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 9
+
| Oddy
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 10
+
| thejager
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 11
+
| sodapopinski.
+
|
+
|
+
| COV
+
|-
+
| 12
+
| theaustrian
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 13
+
| silverrocks.
+
|  
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 14
+
| SAX
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 15
+
| Capt.Louisville.
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 16
+
| dspin
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 17
+
| Mosin_Sergei.
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 18
+
| Bedazzle
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 19
+
| Moshmarr
+
|
+
|
+
| Cov
+
|-
+
| 20
+
| blackwater
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 21
+
| Kim151
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 22
+
| ecosnige
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 23
+
| vaptamist
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 24
+
| Valsacar
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 25
+
| Ignitor
+
|
+
|
+
| COV
+
|-
+
| 26
+
| ChrisEU
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 27
+
| Madshock
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 28
+
| currynoah
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 29
+
| FunkyVapes
+
|
+
|
+
| COV
+
|-
+
| 30
+
| utal
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 31
+
| Muetze64
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 32
+
| OctobersRust81
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 33
+
| Toonolla
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 34
+
| EliteMachina
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 35
+
| steliosak
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 36
+
| ozbill
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 37
+
| possum5000
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 38
+
| sportyfortyeight
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 39
+
| Sacker
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 40
+
| smokieego
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 41
+
| possum5000
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 42
+
| Tgoode
+
|
+
|
+
| COV
+
|-
+
| 43
+
| Mac_206
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 44
+
| Harley
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 45
+
| Rick.45cal
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 46
+
| tyefighter
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 47
+
| Mac_206
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 48
+
| Harley
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 49
+
| SCOTT-3
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 50
+
| thejager
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 51
+
| prorok1986
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 52
+
| Zazo
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 53
+
| Oli S aus G
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 54
+
| alle
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 55
+
| Painfreak
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 56
+
| Zazo
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 57
+
| k3v1n
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 58
+
| Torqueguy
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 59
+
| Arctherus
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 60
+
| philmepowers
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 61
+
| NandyDC
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 62
+
| Gredie
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 63
+
| Oli S aus G
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 64
+
| Muetze64
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 65
+
| bluegenzel
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 66
+
| Texas46
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 67
+
| TakenALeft67
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 68
+
| SteWos
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 69
+
| RippleInStillWater
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 70
+
| AlexQ
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 71
+
| Jagellpuff
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 72
+
| Simsche
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 73
+
| Drizztdrizzt
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 74
+
| SteWos
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 75
+
| ckane
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 76
+
| Goodfather
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 77
+
| clubmaster
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 78
+
| uncleDagger
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 79
+
| Oddy
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 80
+
| Lonely^Driver
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 81
+
| clubmaster
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 82
+
| hs107
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 83
+
| spiros82
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 84
+
| Codename
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 85
+
| Dampfermax
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 86
+
| RCXD
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 87
+
| peter_panda
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 88
+
| fright88
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 89
+
| Sebo
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 90
+
| MissEmma
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 91
+
| Ariel_MX
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 92
+
| ianlm
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 93
+
| otrem
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 94
+
| Unfettered_Soul
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 95
+
| Yak
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 96
+
| bigfish
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 97
+
| Muramasa
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 98
+
| schatti
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 99
+
| Stiff74
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 100
+
| R.D.Sponge
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 101
+
| Dream
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 102
+
| IchDampfeOnline
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 103
+
| Weihdampf
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 104
+
| philmepowers
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 105
+
| chrisgprime
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 106
+
| Trench
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 107
+
| hs107
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 108
+
| Deryl
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 109
+
| Kopfgeist
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 110
+
| Kopfgeist
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 111
+
| Cormac
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 112
+
| Stephany
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 113
+
| RaiderXXL
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 114
+
| RaiderXXL
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 115
+
| jamiroquai
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 116
+
| HollieGolightly
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 117
+
| Hiltrud Köhn
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 118
+
| AndreasS
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 119
+
| NOSPORTS
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 120
+
| pyrotecha
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 121
+
| dampfer
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 122
+
| cuxidevil
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 123
+
| Para
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 124
+
| kotso
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 125
+
| harekira
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 126
+
| Franky3001
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 127
+
| puncy
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 128
+
| holkub
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 129
+
| holkub
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 130
+
| Nereus
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 131
+
| LSVap
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 132
+
| DasOli
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 133
+
| NexPax
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 134
+
| NasePups
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 135
+
| Nudelholz
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 136
+
| hellfire136
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 137
+
| hellfire136
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 138
+
| Vorbis
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 139
+
| Newbee
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 140
+
| banditabe
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 141
+
| mrburnt
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 142
+
| Castor Troy
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 143
+
| Poppa D
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 144
+
| clubmaster
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 145
+
| Nerompistolo
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 146
+
| Kiltsikis21
+
|
+
|
+
| esmokeguru
+
|-
+
| 147
+
| darco
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 148
+
| FKMA
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 149
+
| ΜΑΚ
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 150
+
| Hei-Leo
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 151
+
| thedudeabides
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 152
+
| Kiltsikis21
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 153
+
| manos
+
|
+
|
+
| esmokeguru
+
|-
+
| 154
+
| lianad
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 155
+
| HamburgerJung
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 156
+
| nikdnik
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 157
+
| cpag
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 158
+
| zetel
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 159
+
| septero
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 160
+
| septero
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 161
+
| murfey
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 162
+
| robson89
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 163
+
| CaptSteve
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 164
+
| Pixelbunt
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 165
+
| StefanDavid
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 166
+
| DampfWolke7
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 167
+
| Wilmstd
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 168
+
| B4DJ1N64N
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 169
+
| chgentso
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 170
+
| greeks
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 171
+
| Wendell Fuertes
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 172
+
| ook
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 173
+
| hail
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 174
+
| kalafan
+
|
+
|
+
| esmokeguru
+
|-
+
| 175
+
| artemisvas
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 176
+
| kemer
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 177
+
| Ricas
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 178
+
| MitchCollectibles
+
|
+
|
+
| Philippines
+
|-
+
| 179
+
| hasancimbom
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 180
+
| BATHY
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 181
+
| the_austrian
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 182
+
| kiltsikis21
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 183
+
| Andee
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 184
+
| Rizzllaa
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 185
+
| alexis-patra
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 186
+
| Rul46
+
|
+
|
+
| UK
+
|-
+
| 187
+
| alpa30
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 188
+
| Necromancer
+
|
+
|
+
| esmokeguru
+
|-
+
| 189
+
| Nookie1
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 190
+
| superlotte1
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 191
+
| Castor Troy
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 192
+
| disarstar
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 193
+
| DampfEsel
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 194
+
| harun7008
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 195
+
| Cullemulle
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 196
+
| chgentso
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 197
+
| trixan
+
|
+
|
+
| e-smokguru
+
|-
+
| 198
+
| Tycoonflynn
+
|
+
|
+
| CoV
+
|-
+
| 199
+
| whgg
+
|
+
|
+
| ESG
+
|-
+
| 200
+
| the_austrian
+
|
+
|
+
| ESG
+
 
|}
 
|}
 
<br style="clear:both;">
 
<br style="clear:both;">

Revision as of 10:37, 23 May 2016

Golden Greek Proteus

Proteus Serial Numbers Main List

Serial Numbers

Golden Greek

This is a List of Serial Numbers & Known Owners of the Golden Greek Proteus PV.


As Proteus will be released in near future you'll find your serial number here!


How do I get my GG serial number listed in this list?

We maintain two GG Wikis and call them "The Main" and the "Backup" GG Wiki. You can ask for account creation on the "Main GG Wiki" and register your number yourself. However, the easiest way is to post a message on the GG serial numbers thread: GG serial numbers, requesting to be on the list or to make a specific change (delete, update, etc). That would help us a lot, as we try to keep both GG Wikis syncrhonized (we do it manually). There will also be a history of the changes.

The data you should provide to us in your post is:

  • GG Model (Ex. Proteus)
  • Serial number
  • Location (Country or City + Country)
  • Nickname or Name of owner
Serial Numbers from 0000 to 0200
Serial #: Name or Nickname: Location: Additional Info: Seller & Order #:
0001 Hernan Sabai
Barcelona - Spain
-
The GG Store
0013 silverrocks
USA
-
Future Mod ShopSee Also

Proteus - Golden Greek Proteus

Proteus Serial Numbers Main List

Serial Numbers

Golden Greek